Pârtiile noastre
Program
Dotare
Presã
Galerie foto
Galeria video
Contact
Preturi
Borsec
Pensiuni
 
 
 
Speranþa Prichindel Verõfény

Borsec

     Staþiunea balneo-climatericã Borsec a fost cunoscutã cândva, alãturi de Baden-Baden sau Karlovy Vary ca una din cele mai frecventate ºi apreciate staþiuni ale Europei centrale ºi de est.

     Localitatea Borsec se situeazã în depresiunea cu acelaºi nume, în N-E judeþului Harghita, la interferenþa munþilor Giurgeului, Bistriþei ºi Cãlimanilor, la o altitudine cuprinsã între 850 – 930 m, la o distanþã de 25 km de municipiul Topliþa ºi de staþia CFR Topliþa de pe magistrala Braºov – Deda, precum ºi la o distanþã egalã, de 120 km, de municipiul Tg. Mureº (cu aeroport), Miercurea Ciuc ºi Piatra Neamþ.
    
     Oraºul este tranzitat de DN – 15, drum de legãturã între Transilvania ºi Moldova, prin Pasul Tulgheº, cu acces cãtre Vatra Dornei -Suceava, Tg. Neamþ - Iaºi ºi Piatra Neamþ – Bacãu.

     Depresiunea Borse beneficiazã de un microclimat deosebit, caracterizat prin variaþii mici de temperaturã, vânturi slabe, un aer de o puritate deosebitã, foarte bogat în ozon, ºi multe zile însorite în comparaþie cu alte depresiuni intramontane.

     Una din bogãþiile naturale cele mai importante, cãreia Borsecul îi datoreazã faima, cunoscutã de veacuri atât în þarã, cât ºi peste hotare, o reprezintã numeroasele izvoare cu apã mineralã apreciate ºi utilizate atât în cura balnearã, datoritã multiplelor efecte tãmãduitoare, cât ºi în industria alimentarã.

     Nu întâmplãtor apa mineralã de Borsec a fost recunoscutã drept „Regina Apelor minerale”.

     Dacã la toate acestea adãugãm peisajul mirific al zonei, cu versanþi nu foarte abrupþi, acoperiþi cu pãduri de conifere, pajiºti pline de flori multicolore ºi izvoare cristaline, vom gãsi suficiente motive pentru a petrece un sejur minunat la Borsec, rãmânând cu nostalgia de a reveni curând pe aceste meleaguri.

     Vã aºteptãm cu drag.


Curiozitati turistice

  • Izvoarele 3, 5, 6 si 10, deasemenea Vilele 51, 53, 56, 50, Pensiunea, Vila 120, 13 si 14, centrala electrica, Vila Kaláka sunt declarate ca monumente arhitecturale.
  • Dealul Rotund este o formatiune de travertin de 975 m inaltime format de a lungul timpului din depunerile de minereu ale apelor caldute bicarbonate. Acest travertin a fost exploatat si folosit la ornamentarea diferitelor cladiri din Bucuresti si Miercurea-Ciuc.
  • Pestera de gheata s-a format intr-o grota a masivului de travertin. Apa se infiltreaza aici iar gheata se ingroasa pe timp de iarna si se topeste primavara tarziu.
  • Biserica ortodoxa din localitate a fost construita initial ca biserica catolica. Este considerat a fi un monument cultural si arhitectural.
  • Izvorul principal, principalul izvor al localitatii.
  • Grota Ursilor (in zona Dealului Rotund)
  • Cetatea Bufnitei, "Õsforrás" unde acum 150 de ani a fost un mic lac; aici a fost construit primul strand, "Tündérkert". Formatiunile travertinice de aici se exploateaza in scopuri industriale.


122panou-solar-11
121panou-solar-11
120panou-solar-11
119panou-solar-11
113panou-solar-11
110panou-solar-11
hu ro en
webcam
+40-266-337103
info@borszekisi.ro
Starea zăpezii

Grosimea zãpezii pe pârtia de schi: 35-40 cm

 
Speranþa
Prichindel
Verõfény
 
 

Nagyobb trkpre vlts